Språklag (2009:600)

0 av 15 paragrafer (0 %) har ändrats i språklag (2009:600) sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i språklag (2009:600) .