Tillkännagivande (2009:621) om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2009:621) om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804) sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2009:621) om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804) upphävdes 2010-04-08 genom SFS 2010:231


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2009:621) om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804) .