Apoteksdataförordning (2009:624)

1 av 2 paragraf (50 %) har ändrats i apoteksdataförordning (2009:624) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1127). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


2 §

  Integritetsskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
   1. tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om konsumenter och dem som är behöriga att förordna läkemedel, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt apoteksdatalagen (2009:367),
   2. dokumentation och kontroll av åtkomst till sådana uppgifter som avses i 1, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt apoteksdatalagen. Förordning (2020:1127)