Förordning (2009:625) om receptregister

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2009:625) om receptregister sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1128). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2009:625) om receptregister upphävdes 2021-05-01 genom SFS 2021:67


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  Integritetsskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
   1. tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om patienter, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen (1996:1156) om receptregister,
   2. dokumentation och kontroll av åtkomst till sådana uppgifter som avses i 1, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen om receptregister,
   3. sådan kryptering som E-hälsomyndigheten ska använda för att skydda patienternas identitet vid utlämnande av uppgifter för de ändamål som avses i 6 § första stycket 5 lagen om receptregister. Förordning (2020:1128)

3 §

  E-hälsomyndigheten får meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som avses i 25 § lagen (1996:1156) om receptregister. Förordning (2013:1039)

Whoops, looks like something went wrong.