Förordning (2009:626) om läkemedelsförteckning

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2009:626) om läkemedelsförteckning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1129). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


2 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Integritetsskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
   1. tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om kunder, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,
   2. dokumentation och kontroll av åtkomst till sådana uppgifter som avses i 1, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen om läkemedelsförteckning.
Förordning (2020:1129)

3 §

  E-hälsomyndigheten får meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som avses i 14 § lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning. Förordning (2013:1040)