Förordning (2009:626) om läkemedelsförteckning

1 av 3 paragraf (33 %) har ändrats i förordning (2009:626) om läkemedelsförteckning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:1040). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-10-28


3 §

  E-hälsomyndigheten får meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som avses i 14 § lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning. Förordning (2013:1040)