Lag (2009:657) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare

0 av 11 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2009:657) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare sedan utfärdandet.

Lag (2009:657) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare upphävdes 2014-08-01 genom SFS 2014:951


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2009:657) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare .




Whoops, looks like something went wrong.