Förordning (2009:728) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare

0 av 10 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2009:728) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare sedan utfärdandet.

Förordning (2009:728) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare upphävdes 2014-08-01 genom SFS 2014:955


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2009:728) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare .