Förordning (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1062). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 a §

  Fiskerättigheter får bestämmas för arterna sill, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis.
Förordning (2014:1062)

2 §

  Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter meddela
   1. föreskrifter om hur fiskerättigheter ska beräknas,
   2. föreskrifter om grunderna för fördelningen av indragna fiskerättigheter, och
   3. de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen.
Innan Havs- och vattenmyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket 1 och 2 ska den höra Statens jordbruksverk. Förordning (2011:651)

Whoops, looks like something went wrong.