Förordning (2009:90) om statsbidrag för insatser inom matematik, naturvetenskap, teknik samt informations- och kommunikationsteknik

0 av 6 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2009:90) om statsbidrag för insatser inom matematik, naturvetenskap, teknik samt informations- och kommunikationsteknik sedan utfärdandet.

Förordning (2009:90) om statsbidrag för insatser inom matematik, naturvetenskap, teknik samt informations- och kommunikationsteknik upphävdes 2011-04-01 genom SFS 2011:138


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2009:90) om statsbidrag för insatser inom matematik, naturvetenskap, teknik samt informations- och kommunikationsteknik .