Tillkännagivande (2009:912) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2009:912) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2009:912) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. upphävdes 2010-05-19 genom SFS 2010:338


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2009:912) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. .
Whoops, looks like something went wrong.