Förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel

3 av 7 paragrafer (43 %) har ändrats i förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:463). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-29


1 §

  I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. De termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse i denna förordning. Förordning (2015:463)

5 §

  För att E-hälsomyndigheten ska kunna föra statistik enligt 16 § 4 lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, ska den som bedriver detaljhandel enligt samma lag varje månad lämna uppgifter till myndigheten om de läkemedel som har sålts föregående månad.

Uppgifterna ska innehålla information om
   1. läkemedlets namn,
   2. läkemedelsform,
   3. styrka,
   4. förpackningsstorlek,
   5. antalet försålda förpackningar,
   6. försäljningsdatum, och
   7. försäljningspris.

Vid distansförsäljning ska dessutom kundens postnummer anges.

De uppgifter som anges i första stycket ska redovisas per försäljningstransaktion separat för varje försäljningsställe.
Uppgifterna ska vara E-hälsomyndigheten till handa inom sju dagar räknat från den sista dagen i den månad som följer på den månad som redovisningen avser. Uppgifterna ska överföras elektroniskt. Förordning (2013:1043)

6 §

  Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om
   1. egenkontroll enligt 16 § 1 lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,
   2. lokaler enligt 16 § 2 lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
   3. tillhandahållande enligt 16 § 3 lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, och
   4. utformning och kontroll av den EU-logotyp som avses i 16 a § 2 lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Förordning (2015:202)