Förordning (2009:968) med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen

2 av 13 paragrafer (15 %) har ändrats i förordning (2009:968) med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:403). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


8 §

  I fråga om anteckningar vid muntlig förhandling i mål vid Försvarsunderrättelsedomstolen, registrering av inkomna mål och aktbildning samt vad som hänger samman därmed gäller förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol i tillämpliga delar. Förordning (2013:403)

12 §

  Bestämmelser om utnämning av ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen finns i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare. Bestämmelser om förordnande av vice ordförande och särskilda ledamöter finns i lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol.

Försvarsunderrättelsedomstolen ska anmäla till Domarnämnden när det finns en ledig anställning som ordförande som behöver tillsättas.

Anställningen som kanslichef beslutas av regeringen.
Kanslichefen ska vara lagfaren. Andra anställningar beslutas av Försvarsunderrättelsedomstolen.

För andra anställningar vid domstolen än anställning av ordförande behöver inte 6 § anställningsförordningen (1994:373) tillämpas. Förordning (2010:1811)

Whoops, looks like something went wrong.