Förordning (2009:976) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

0 av 55 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2009:976) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd sedan utfärdandet.

Förordning (2009:976) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd upphävdes 2009-12-21 genom SFS 2009:1273


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2009:976) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd .
Whoops, looks like something went wrong.