Förordning (2009:983) om behöriga myndigheter på järnvägstrafikområdet

0 av 2 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2009:983) om behöriga myndigheter på järnvägstrafikområdet sedan utfärdandet.

Förordning (2009:983) om behöriga myndigheter på järnvägstrafikområdet upphävdes 2012-12-18 genom SFS 2012:772


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2009:983) om behöriga myndigheter på järnvägstrafikområdet .