Lag (2009:986) med anledning av inrättande av Pensionsmyndigheten

0 av 5 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2009:986) med anledning av inrättande av Pensionsmyndigheten sedan utfärdandet.

Lag (2009:986) med anledning av inrättande av Pensionsmyndigheten upphävdes 2011-01-01 genom SFS 2010:111


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2009:986) med anledning av inrättande av Pensionsmyndigheten .