Lag (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut

14 av 16 paragrafer (88 %) har ändrats i lag (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut sedan utfärdandet (t.om. SFS 2012:44). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-05


3 §

  Finansinspektionen får begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att en kontroll på plats ska kunna genomföras enligt artikel 23d i förordning (EG) nr 1060/2009.

Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning. Om Finansinspektionen begär det, ska Kronofogdemyndigheten inte i förväg underrätta den hos vilken kontrollen ska genomföras. Lag (2012:44)

4 §

  Kronofogdemyndigheten är ansvarig myndighet för äkthetskontroll av beslut enligt artikel 36d i förordning (EG) nr 1060/2009.

Beslut om böter eller viten enligt förordningen får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser på samma sätt som en svensk dom som har vunnit laga kraft, om inte något annat följer av förordningen. Lag (2012:44)

5 §

  Har upphävts genom lag (2012:44)

6 §

  Har upphävts genom lag (2012:44)

7 §

  Har upphävts genom lag (2012:44)

8 §

  Har upphävts genom lag (2012:44)

9 §

  Har upphävts genom lag (2012:44)

10 §

  Har upphävts genom lag (2012:44)

11 §

  Har upphävts genom lag (2012:44)

12 §

  Har upphävts genom lag (2012:44)

13 §

  Har upphävts genom lag (2012:44)

14 §

  Har upphävts genom lag (2012:44)

15 §

  Har upphävts genom lag (2012:44)

16 §

  Har upphävts genom lag (2012:44)