Förordning (2010:1031) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen m.m.

1 av 18 paragraf (6 %) har ändrats i förordning (2010:1031) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1747). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2010:1031) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen m.m. upphävdes 2015-01-01 genom SFS 2014:1106


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


14 a §

  Vid handläggningen av ett ärende som anges i 3, 5, 7 eller 8 § har Rikspolisstyrelsen rätt att ta del av uppgifter som finns hos en polismyndighet och som behövs för handläggningen av ärendet.

Första stycket gäller inte uppgifter hos Säkerhetspolisen vid handläggningen av ett ärende som anges i 8 §.
Förordning (2010:1747)