Förordning (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för press, radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter

1 av 1 paragraf (100 %) har ändrats i förordning (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för press, radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:619). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för press, radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter upphävdes 2020-12-01 genom SFS 2020:878


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


1 §

  Myndigheten för press, radio och tv får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna i
   1. radio- och tv-lagen (2010:696) om ansökningsförfarandet och vad en ansökan ska innehålla när det gäller frågor om tillstånd och överlåtelse av tillstånd att sända tv, sökbar text-tv och analog respektive digital kommersiell radio, och
   2. 16 kap. 15 och 16 §§ radio- och tv-lagen om samarbete mellan myndigheter. Förordning (2015:619)