Förordning (2010:1098) om gränsälvsöverenskommelsen med Finland

1 av 5 paragraf (20 %) har ändrats i förordning (2010:1098) om gränsälvsöverenskommelsen med Finland sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:640). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


4 §

  Havs- och vattenmyndigheten är svensk bevakningsmyndighet enligt artikel 17 i gränsälvsöverenskommelsen.

Regeringen kan på anmälan av Havs- och vattenmyndigheten förordna att en annan myndighet ska vara bevakningsmyndighet i ett visst ärende. Förordning (2011:640)