Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

3 av 13 paragrafer (23 %) har ändrats i förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1310). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


1 §

  Denna förordning innehåller föreskrifter om den samhällsorientering som varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.
Förordning (2017:829)

4 §

  Av lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare framgår när samhällsorienteringen ska påbörjas. Den ska normalt vara avslutad ett år efter det att den påbörjats. Förordning (2017:829)

5 §

  Varje nyanländ ska erbjudas en samhällsorientering som omfattar minst 100 timmar. Den ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet. Förordning (2019:1310)