Förordning (2010:1157) om polisens allmänna spaningsregister

6 av 9 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2010:1157) om polisens allmänna spaningsregister sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1182). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  Har upphävts genom förordning (2014:1182)

3 §

  Direktåtkomst till uppgifter som behandlas enligt lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister får inte medges innan Polismyndigheten har försäkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller Polismyndighetens krav på behörighet och säkerhet. Förordning (2014:1182)

6 §

  Polismyndigheten får, efter samråd med Riksarkivet, meddela närmare föreskrifter om gallring.
Förordning (2014:1182)

7 §

  Riksarkivet får, efter samråd med Polismyndigheten, meddela föreskrifter om att uppgifter som ska gallras enligt 21-23 §§ lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Förordning (2014:1182)

8 §

  Polismyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister och denna förordning.
Förordning (2014:1182)

9 §

  Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning ska myndigheten samråda med Datainspektionen i frågor som anges i 8 och 9 §§ lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister och med både Datainspektionen och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i frågor som anges i 12 och 14 §§ den lagen. Förordning (2014:1182)

Whoops, looks like something went wrong.