Förordning (2010:1345) om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet

0 av 6 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2010:1345) om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet sedan utfärdandet.

Förordning (2010:1345) om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet upphävdes 2018-01-01 genom SFS 2017:833


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2010:1345) om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet .
Whoops, looks like something went wrong.