Förordning (2010:1521) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2011

1 av 1 paragraf (100 %) har ändrats i förordning (2010:1521) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2011 sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:1107). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


1 §

  Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten för år 2011 ska utgöra
   1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
   2. 18,7 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och
   3. 28,3 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

För kalendermånaderna november och december år 2011 ska dock energiskatten utgöra 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt. Förordning (2011:1107)