Förordning (2010:1579) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

0 av 1 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2010:1579) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2010:1579) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget .