Förordning (2010:1773) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet

0 av 14 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2010:1773) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet sedan utfärdandet.

Förordning (2010:1773) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet upphävdes 2013-01-01 genom SFS 2012:732


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2010:1773) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet .