Lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

1 av 2 paragraf (50 %) har ändrats i lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:952). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


1 §

  En region får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om
   1. en regional kulturplan har upprättats av regionen, och
   2. kulturplanen överensstämmer med de föreskrifter som regeringen meddelar.

Det som sägs om regioner i denna lag gäller även för Gotlands kommun. Lag (2019:952)