Lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

0 av 2 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet .