Förordning (2010:1923) med instruktion för Statens medieråd

3 av 14 paragrafer (21 %) har ändrats i förordning (2010:1923) med instruktion för Statens medieråd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:960). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


3 a §

  Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter och aktörer, däribland det civila samhällets organisationer, i syfte att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem mot skadlig mediepåverkan.

Myndigheten ska särskilt samverka med Myndigheten för press, radio och tv, Myndigheten för tillgängliga medier och Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (Nordicom) vid Göteborgs universitet i uppgiften att följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga. Förordning (2015:623)

5 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex ledamöter. Förordning (2020:960)

11 §

  Har upphävts genom förordning (2017:76)