Förordning (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

2 av 6 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1507). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


4 §

  Särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen har den som genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning har tillägnat sig kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.

Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om vad som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) gäller även behörighetsvillkor enligt denna förordning. Förordning (2012:733)

5 §

   Träder i kraft 2022-01-01
Vid urval ska hänsyn tas till den sökandes meriter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. I stället för bestämmelserna om urval i 7 kap. 12 § andra stycket, 12 a-19, 23, 26 och 27 §§ högskoleförordningen (1993:100) får universitetet eller högskolan meddela föreskrifter om vilka urvalsgrunder som ska användas. Förordning (2018:1507)

Whoops, looks like something went wrong.