Tillkännagivande (2010:231) om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2010:231) om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804) sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2010:231) om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804) upphävdes 2011-06-27 genom SFS 2011:786


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2010:231) om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804) .
Whoops, looks like something went wrong.