Förordning (2010:253) om betygsrätt för vuxenutbildning

3 av 28 paragrafer (11 %) har ändrats i förordning (2010:253) om betygsrätt för vuxenutbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:562). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2010:253) om betygsrätt för vuxenutbildning upphävdes 2011-12-15 genom SFS 2011:1108


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


15 §

  De föreskrifter som Statens skolverk meddelar om nationella prov och prövning samt om utformningen av betygskatalog, samlat betygsdokument och intyg när det gäller komvux ska tillämpas även för den motsvarande utbildning som avses i denna förordning.

De föreskrifter som Skolverket meddelar om utformningen av betygskatalog när det gäller särvux ska tillämpas även för den motsvarande utbildning som avses i denna förordning.

De föreskrifter som Skolverket meddelar om nationella slutprov, utformningen av betygskatalog och prövning när det gäller sfi ska tillämpas även för den motsvarande utbildning som avses i denna förordning. Förordning (2011:562)

17 §

  Utbildningsanordnaren ska lämna betygshandlingar och intyg när det gäller utbildningen till elevernas respektive hemkommuner. Förordning (2011:562)

19 §

  Tillstånd lämnas efter ansökan.

Ansökan om tillstånd ges in till Statens skolinspektion. Ansökan får överföras elektroniskt till Skolinspektionen.

Skolinspektionen får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av en ansökan och elektronisk signatur samt de ytterligare föreskrifter som behövs för ansökningsförfarandet. Förordning (2010:1127)

Whoops, looks like something went wrong.