Förordning (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857)

2 av 16 paragrafer (13 %) har ändrats i förordning (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2012:633). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857) upphävdes 2014-11-01 genom SFS 2014:1064


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


4 §

  När det gäller en nätkoncession för stamledning som innehas av Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) ska ett förslag till intäktsram och uppgifter enligt 5 kap. 2 § ellagen (1997:857) lämnas till Energimarknadsinspektionen senast nio månader innan tillsynsperioden börjar. Förordning (2012:633)

5 §

  I fråga om en nätkoncession för stamledning som innehas av Svenska kraftnät ska Energimarknadsinspektionen meddela beslut om fastställande av intäktsramen senast sex månader innan tillsynsperioden börjar. Förordning (2012:633)

Whoops, looks like something went wrong.