Tillkännagivande (2010:338) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2010:338) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2010:338) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. upphävdes 2014-06-27 genom SFS 2014:788


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2010:338) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. .