Lag (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer

1 av 12 paragraf (8 %) har ändrats i lag (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:358). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


10 §

  Har upphävts genom lag (2013:358)

Whoops, looks like something went wrong.