Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder

0 av 5 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder .