Tillkännagivande (2010:53) av tröskelvärden vid offentlig upphandling

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2010:53) av tröskelvärden vid offentlig upphandling sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2010:53) av tröskelvärden vid offentlig upphandling upphävdes 2011-10-11 genom SFS 2011:1037


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2010:53) av tröskelvärden vid offentlig upphandling .