Lag (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

1 av 3 paragraf (33 %) har ändrats i lag (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:839). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


3 §

  Arbetsförmedlingen ska, trots 1 kap. 3 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem, tillämpa bestämmelserna om jäv i 16-18 §§ förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:839)