Förordning (2010:604) med instruktion för Smittskyddsinstitutet

2 av 25 paragrafer (8 %) har ändrats i förordning (2010:604) med instruktion för Smittskyddsinstitutet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:1164). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2010:604) med instruktion för Smittskyddsinstitutet upphävdes 2014-01-01 genom SFS 2013:1020


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


10 §

  Smittskyddsinstitutet ska
   1. tillhandahålla ett säkerhetslaboratorium som uppfyller kriterierna för högsta skyddsnivå enligt föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker som Arbetsmiljöverket har meddelat med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166),
   2. upprätthålla diagnostisk beredskap, inklusive jourverksamhet, i syfte att kunna analysera prov med misstanke om allvarlig smitta,
   3. utföra mikrobiologiska laboratorieundersökningar av högsmittsamma ämnen som innebär särskild fara för människors hälsa,
   4. bedriva omvärldsbevakning av högsmittsamma ämnen som utgör särskild fara för människors hälsa, samt
   5. upprätthålla förmåga att stödja andra myndigheter med kompetens inom området. Förordning (2011:1164)

24 §

  Smittskyddsinstitutet ska ta ut avgifter för
   1. diagnostiska undersökningar som avses i 3 § 6, 5 § 3 och 10 § 3,
   2. uppdragsverksamhet som avses i 5 § 1, och
   3. internationella insatser som avses i 9 § första och andra styckena.
Smittskyddsinstitutet ska besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna i verksamheten. Avgifterna för sådana diagnostiska undersökningar som avses i 5 § 3, uppdragsverksamhet som avses i 5 § 1 och internationella insatser som avses i 9 § första och andra styckena, får bestämmas upp till full kostnadstäckning.
Förordning (2011:1164)

Whoops, looks like something went wrong.