Förordning (2010:654) med instruktion för Försvarsexportmyndigheten

2 av 13 paragrafer (15 %) har ändrats i förordning (2010:654) med instruktion för Försvarsexportmyndigheten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2012:968). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2010:654) med instruktion för Försvarsexportmyndigheten upphävdes 2016-01-01 genom SFS 2015:726


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


3 a §

  Försvarsexportmyndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna eller någon annan förordning. Förordning (2010:1471)

12 §

  Försvarsexportmyndigheten ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om ärendeförteckning.
Förordning (2012:968)