Förordning (2010:803) om Statens skolinspektions prövning i vissa fall av utbildning med enskild huvudman

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2010:803) om Statens skolinspektions prövning i vissa fall av utbildning med enskild huvudman sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:2042). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2010:803) om Statens skolinspektions prövning i vissa fall av utbildning med enskild huvudman upphävdes 2011-04-15 genom SFS 2011:185


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-05


2 §

  En ansökan om godkännande som enskild huvudman för en förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem ska lämnas in till Statens skolinspektion senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta. Ansökan får överföras elektroniskt till Skolinspektionen.

Skolinspektionen får meddela närmare föreskrifter om innehållet i en ansökan enligt första stycket. Skolinspektionen får även meddela föreskrifter om elektronisk överföring av en ansökan och om elektronisk signatur. Förordning (2010:2042)

3 §

  Innan Statens skolinspektion avgör ett ärende om godkännande som enskild huvudman för en förskoleklass, grundskola eller grundsärskola, ska Skolinspektionen ge den kommun där utbildningen ska bedrivas tillfälle att yttra sig.

När en kommun yttrar sig bör den bifoga en konsekvensbeskrivning till sitt yttrande. Förordning (2010:2042)