Förordning (2011:1012) om avgifter för Lantmäteriets handläggning av vissa ärenden om dödande av förkommen handling

0 av 1 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2011:1012) om avgifter för Lantmäteriets handläggning av vissa ärenden om dödande av förkommen handling sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2011:1012) om avgifter för Lantmäteriets handläggning av vissa ärenden om dödande av förkommen handling .