Förordning (2011:1015) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2012

0 av 0 paragrafer har ändrats i förordning (2011:1015) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2012 sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2011:1015) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2012 .