Tillkännagivande (2011:1037) av tröskelvärden vid offentlig upphandling

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2011:1037) av tröskelvärden vid offentlig upphandling sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2011:1037) av tröskelvärden vid offentlig upphandling upphävdes 2011-12-30 genom SFS 2011:1575


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2011:1037) av tröskelvärden vid offentlig upphandling .
Whoops, looks like something went wrong.