Tillkännagivande (2011:1038) av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2011:1038) av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2011:1038) av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling upphävdes 2016-12-16 genom SFS 2016:1228


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2011:1038) av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling .