Upphandlingsförordning (2011:1040)

0 av 15 paragrafer (0 %) har ändrats i upphandlingsförordning (2011:1040) sedan utfärdandet.

Upphandlingsförordning (2011:1040) upphävdes 2017-01-01 genom SFS 2016:1162


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i upphandlingsförordning (2011:1040) .