Förordning (2011:116) om register hos Socialstyrelsen över läkemedel som lämnats ut från apotek i Jämtlands län

1 av 7 paragraf (14 %) har ändrats i förordning (2011:116) om register hos Socialstyrelsen över läkemedel som lämnats ut från apotek i Jämtlands län sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:467). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


6 §

  Har upphävts genom förordning (2018:467)