Förordning (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen

1 av 18 paragraf (6 %) har ändrats i förordning (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:302). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-12-13


13 §

  Skolchefen anställs av myndigheten.

Som skolchef får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Förordning (2017:302)