Förordning (2011:133) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

2 av 5 paragrafer (40 %) har ändrats i förordning (2011:133) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:911). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  Åklagaren ska underrätta Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket om beslut enligt följande bestämmelser i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser:
   - 10 § om att inte fastställa ett beslut om omhändertagande, och
   - 11 § om att förstöra en substans.
Förordning (2013:911)

4 §

  Om en domstol meddelar dom eller beslut om omhändertagande eller förstörande enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser, ska en kopia av dom eller beslut som vunnit laga kraft sändas till Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.
Förordning (2013:911)

Whoops, looks like something went wrong.