Förordning (2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag

4 av 19 paragrafer (21 %) har ändrats i förordning (2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1186). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


6 §

  Tillsynsmyndigheten ska, när den översänder en ansökan för yttrande till Polismyndigheten enligt 2 § andra stycket lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag, ange inom vilken tid yttrandet ska komma in till tillsynsmyndigheten. Förordning (2014:1186)

7 §

  Tillsynsmyndigheten ska underrätta Polismyndigheten, övriga tillsynsmyndigheter och länsstyrelserna i de län inom vilka företaget avser att bedriva delgivningsverksamhet, om beslut i ärenden om auktorisation. Förordning (2014:1186)

10 §

  Tillsynsmyndigheten ska underrätta Polismyndigheten och övriga tillsynsmyndigheter om beslut i ärenden om godkännande. Förordning (2014:1186)

19 §

  Polismyndigheten får efter att tillsynsmyndigheterna har hörts meddela
   1. ytterligare föreskrifter om auktorisation och godkännande, och
   2. ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag och av denna förordning. Förordning (2014:1186)