Tillkännagivande (2011:1575) av tröskelvärden vid offentlig upphandling

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2011:1575) av tröskelvärden vid offentlig upphandling sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2011:1575) av tröskelvärden vid offentlig upphandling upphävdes 2014-01-28 genom SFS 2014:5


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2011:1575) av tröskelvärden vid offentlig upphandling .
Whoops, looks like something went wrong.