Avgasreningsförordning (2011:345)

2 av 16 paragrafer (13 %) har ändrats i avgasreningsförordning (2011:345) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:398). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


5 §

  Transportstyrelsen beslutar om indelning i utsläppsklasser enligt 30-32 §§ avgasreningslagen (2011:318). Indelningen ska göras i samband med att motorfordonet registreras i vägtrafikregistret enligt vägtrafikdatalagen (2019:369).
Förordning (2019:398)

11 §

  Bestämmelserna i 11-16, 19 och 20 §§ avgasreningslagen (2011:318) och denna förordning gäller inte
   1. motorfordon som tillhör staten och är tillverkade för särskilda militära ändamål,
   2. motorfordon som uteslutande används inom inhägnat järnvägs- eller fabriksområde, inhägnat tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område,
   3. vid provkörning, bogsering eller därmed jämförbar användning, och
   4. motorfordon i internationell vägtrafik i Sverige enligt 7 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning.
Förordning (2019:398)